Coaching voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis

Door te werken aan de ouder/kind-relatie in het NU, streven we naar meer harmonie binnen het gezin.

Hierbij houden we rekening met de specifieke behoeften van kinderen met (een vermoeden van) een ASS:

Zijn er nog vragen bij de (eventuele) diagnose ASS (zowel bij de ouders als bij het kind)?
Is de omgeving (zowel op school, thuis als in de vrije tijd) voldoende aangepast aan de noden van het kind met een ASS?
Heeft het kind met een ASS voldoende kennis binnen sociale situaties (weet het kind bijvoorbeeld echt wat het woord ‘vriendschap’ wil zeggen?)? Legt het kind voldoende flexibiliteit aan de dag in de omgang met anderen? Heeft het kind hierin nood aan specifieke therapie of begeleiding?
Samen wordt er gepoogd stappen te zetten om de unieke ‘handleiding’ van je kind te verhelderen.

Vanuit een nieuwe focus kijken we naar de noden van zowel jullie als (plus)ouders als naar de noden van je kind. Op die manier wordt het alledaagse leven voor alle partijen vlotter en aangenamer.

DOELGROEP

  • ouders die een vermoeden hebben van een ASS bij hun kind (en al dan niet op een ellenlange wachtlijst staan):  Wat kunnen we nu al doen om ons kind op weg te helpen?
  • ouders van wie hun kind de diagnose ASS heeft:  Wat nu?

IDEAAL TRAJECT

sessie1:  beide ouders (of ouder en plusouder)

sessie2 + 3:   kind afzonderlijk, waarbij voornamelijk geluisterd en geobserveerd wordt

sessie4:  beide ouders (of ouder en plusouder)

eventueel volgen meerdere sessies

mogelijkheid tot terugkommoment voor de ouders wanneer gewenst

Dit alles gebeurt op een discrete manier, waarbij in alle richtingen duidelijk gecommuniceerd wordt en rekening wordt gehouden met iedereens grenzen.

OPMERKING

!!! Zelf geef ik geen therapie en ben ik niet bevoegd om diagnoses te stellen !!!

Wel kijk ik graag samen met jullie –indien wenselijk- welke mogelijkheden er zijn in de omgeving.

SPELGROEP ASS

Afhankelijk van de vraag hiernaar  organiseren we spelgroepen voor kinderen met een ASS.  Hierbij stimuleren we sociale vaardigheden aan de hand van het spelen van gezelschapsspelen met een beperkte groep kinderen.

Interesse?

Contacteer on your way !! 

Al van in de crèche kregen we regelmatig opmerkingen over het gedrag van Tim (4).  Op school ging het van kwaad naar erger: kindjes pijn doen, driftbuien op de speelplaats, niet willen eten,…    De zorgjuf heeft ons voorgesteld om hem te laten testen op autisme.  Aangezien we Tim wel herkenden in wat we op internet lazen over autisme, hebben meteen actie ondernomen.  Helaas…   de wachttijd om hem te kunnen laten testen bedraagt minstens een jaar.  Als ouders hebben wij nu al heel wat vragen, maar bij wie kunnen we hiermee terecht?

Karen (35)

Jente (11) heeft vorige maand de diagnose autisme gekregen.  Het overviel me zodanig, dat ik weinig onthouden heb van wat de kinderpsychiater precies zei.  Het is goed dat we eindelijk weten wat er met onze zoon aan de hand is.  Maar hoe moet het nu verder?  Wat kunnen wij doen zodat Jente zich beter in zijn vel zou voelen?

Bert (44)