Advies en begeleiding voor hoogbegaafde jongeren met autisme en hun ouders

Kijken voorbij het camoufleren!

In combinatie met hoogbegaafdheid geeft autisme vaak een ander beeld.

Langs de buitenkant lijken de symptomen van autisme milder te zijn, omwille van het feit dat hoogbegaafde kinderen dankzij hun hoge intelligentie veel kunnen camoufleren (zie ook blog-artikel ‘autisme en camoufleren’)

Hierbij wordt echter vaak voorbij gegaan aan de dagelijkse inspanningen die het deze kinderen kost om mee te draaien in het gewone leven. Na een schooldag zal je dan ook vaak merken dat deze kinderen heel moe zijn.

Wat we soms nog kunnen zien bij deze kinderen:

  • Ze onderpresteren op school en vinden alles saai. Wanneer ze echter wel gemotiveerd zijn om iets te leren, zijn ze soms niet te stoppen.
  • Hoewel ze heel lief, afhankelijk en invoelend kunnen zijn, lijken ze sommige sociale regels toch niet te begrijpen. Ze hebben de neiging om de zaken rationeel te gaan verklaren.
  • Hun eerlijkheid en gevoel voor rechtvaardigheid komt hen soms duur te staan.
  • Ze lijken soms heel sterk in hun schoenen te staan en zich van anderen niets aan te trekken.
  • Thuis kunnen deze kinderen heel koppig en heel explosief zijn.

Als ouder voel je vaak wel dat er meer aan de hand is, maar je krijgt hiervoor niet zo makkelijk gehoor. Soms is het ook moeilijk om echt de vinger op de wonde te leggen.

Opgelet, autisme is voor elk kind heel verschillend en manifesteert zich dan ook op oneindig veel manieren. Aan de hand van gedrag kunnen we niet uitmaken of er al dan niet sprake is van autisme. Om hierover uitsluitsel te krijgen -zeker bij cognitief begaafde kinderen die veel energie steken in het compenseren- dienen we op zoek te gaan naar elementen van autistisch denken (zie hieronder: informele test).

ADVIES

Herken je je hoogbegaafde kind in de bovenstaande puntjes?

Heb je al altijd het gevoel gehad dat er iets meer aan de hand is?

Heb je het gevoel dat je kind nergens helemaal lijkt in te passen?

Dan ben je welkom voor een adviesgesprek.

Bij elk adviesgesprek aan ouders baseer ik me op de opvoedingsstijl ‘motiverend opvoeden’.

Bij het eerste adviesgesprek krijg je dan ook een gratis link naar het on demand webinar van motiverend opvoeden.

INFORMELE TEST AUTISTISCH DENKEN

Aan de hand van verschillende materialen en spellen ga ik voorbij de camouflage op zoek naar indicaties voor autistisch denken. De drie domeinen van autistisch denken (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) komen uitgebreid aan bod en worden op verschillende manieren onder de loep genomen. Op die manier krijg je als ouders richtlijnen en handvaten in de zoektocht naar wat je kind precies nodig heeft.  Deze informele testing gebeurt in drie sessies van anderhalf uur. Op voorhand vullen zowel de ouders als het kind een vragenlijst in. Nadien overloop ik deze testen samen met de ouders om heel duidelijk aan te tonen waar het moeilijker loopt voor het kind. Voor dit gesprek neem ik ruim de tijd en plan ik twee uur in. Tevens ontvangen jullie een uitgebreid verslag met praktische tips voor thuis en op school.

Na deze testing weet je als ouders of er al dan niet sprake is van een autistisch denkpatroon, wat mee aan de basis ligt van autisme. Bovendien heb je de nodige handvaten meegekregen om hiermee aan de slag te gaan.

De prijs voor dit ganse traject bedraagt 550 euro.

Klik hierop als je meer info wenst rond de testen van autistisch denken. Je wordt dan naar een filmpje op mijn facebookpagina geleid.

VERSLAG AUTISTISCH DENKEN (bij reeds gestelde diagnose)

Heeft je kind al een diagnose van autisme, maar wens je meer zicht te krijgen op de manier waarop het autistisch denken de informatieverwerking van jouw kind precies beïnvloedt? Wens je meer info over hoe het autisme zich bij jouw kind persoonlijk manifesteert en welke consequenties dit heeft naar de schoolse nood aan ondersteuning en begeleiding? Wil je graag weten waarvoor je kind allemaal compenseert? Wil je je kind beter begrijpen?

Ook dan kun je de informele test autistisch denken laten afnemen. In het bijhorend verslag wordt de link gelegd tussen het autisme van je kind, zijn of haar moeilijkheden op het gebied van informatieverwerking en de schoolse ondersteuning die je kind nodig heeft.

Inbegrepen zijn drie kindsessies van anderhalf uur, een uitgebreid overleg met de ouders van twee uur en een uitgeschreven verslag.

De prijs voor dit traject bedraagt 500 euro.

Wens je dat ik jullie begeleid om mijn bevindingen naar school toe te communiceren? Ik ben bereid om na een onderzoek mee te gaan naar een schooloverleg (tegen coachingtarief + eventuele verplaatsingsomkosten).

BEGELEIDING

Een begeleiding volgt altijd vanuit een adviesgesprek.

Hoogbegaafde jongeren met autisme kunnen bij mij terecht voor begeleiding wanneer ik voel dat ik een meerwaarde kan zijn, zoals bij het versterken van hun zelfbeeld. Wanneer er nood is aan het volgen van specifieke programma’s rond emotieregulatie, sociale cognitie, sociale vaardigheid of sociale flexibiliteit, verwijs ik jullie door aangezien ik hier niet in gespecialiseerd ben.

OPMERKING

Zelf ben ik niet bevoegd om een diagnose te stellen.

ik kijk graag samen met jullie –indien wenselijk- welke mogelijkheden er zijn in de omgeving.

Het verslag van de informele test is voldoende om in eerste instantie ondersteuning te verkrijgen voor je kind op school. Het kan ook heel helpend zijn bij het aanvragen van een officiële diagnose bij een kinderpsychiater of in een diagnostisch centrum.

Brief van een ouder

Dag Katrien,
Toen we in mei bij jou binnen kwamen moesten we een verhaal brengen van een onzekere, ongelukkige dochter die sterk op zoek was naar zichzelf, haar plaats in de wereld, … Dankzij jouw expertise werd het laatste puzzelstukje gelegd om die zoektocht geleidelijk aan te kunnen beëindigen.
Ondertussen zijn we al enkele maanden verder en merken wij dat onze dochter rust heeft gevonden. Ze is open over haar autisme, zonder zich erachter weg te steken wat resulteert in een fijne vriendengroep zowel op de dansles als op school die haar neemt zoals ze is.
Ook haar inzet voor school is helemaal omgeslagen, ze durft steeds meer fouten te maken en probeert er uit te leren.  Ze gaat zich minder proberen wegsteken achter een uitleg en eerlijker zijn tegenover zichzelf.
Thuis merken we dat onze dochter minder ‘extreem’ reageert, ze is meer voor reden vatbaar en heeft haar emoties beter in de hand.
Voor het eerst sinds 2017 hebben wij opnieuw een gelukkige dochter! We weten dat dit komt door een verzameling van verschillende elementen maar zonder jouw hulp hadden we hier zeker niet gestaan! Dankzij de diagnose en daarna de hulp om haar beter te begrijpen, hebben we een goeie basis om verder te bouwen.
Wij zijn jou dus heel dankbaar! Als ouder wil je niets liever dan een gelukkig kind dat positief in het leven staat.
We hopen dat we jou in de toekomst niet meer nodig hebben maar mochten we merken dat onze dochter toch opnieuw even hulp nodig heeft dan komen we met veel plezier aankloppen!
Dankjewel!

Het was een eye-opener, een bevestiging van onze gezamenlijke vermoedens, maar toch een verrassing hoe uit sommige testjes naar boven kwam hoe anders hij denkt bij bepaalde zaken. Het gaf ons inzicht in hoe hij de wereld ervaart, en waar hij tegen aan loopt. Het hele proces was zeker informatief genoeg en gebeurde in een fijne sfeer. We hebben het daarna even laten bezinken.

“Amai, ik herken hem er héél goed in, dat is hij écht!”

En hoewel er veel pijnpunten aan het licht kwamen, vervolgde deze mama:

“Weet je, ik ben eigenlijk blij. Blij omdat het verhaal nu eindelijk klopt…”

Nu Fien uiteindelijk -op 17-jarige leeftijd- ook de diagnose van autisme gekregen heeft, vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Ook voor haar. Nu hoeft zij de schuld niet meer te dragen van haar gevoel van anders-zijn. Ze is gewoon anders!

Het verslag was voldoende compleet en uitgebreid, de aparte bijlage met puntjes naar school toe waren zeker handig en zijn ook daar besproken. Het maakte het concreet om een hulpvraag mogelijk te maken.