Advies en begeleiding voor hoogbegaafde jongeren met autisme en hun ouders

In combinatie met hoogbegaafdheid geeft autisme vaak een ander beeld.

Langs de buitenkant lijken de symptomen van autisme milder te zijn, omwille van het feit dat hoogbegaafde kinderen dankzij hun hoge intelligentie veel kunnen camoufleren.

Hierbij wordt echter vaak voorbij gegaan aan de dagelijkse inspanningen die het deze kinderen kost om mee te draaien in het gewone leven. Na een schooldag zal je dan ook vaak merken dat deze kinderen heel moe zijn.

Wat we nog kunnen zien bij deze kinderen:

  • Ze onderpresteren op school en vinden alles saai. Wanneer ze echter wel gemotiveerd zijn om iets te leren, zijn ze soms niet te stoppen.
  • Hoewel ze heel lief, afhankelijk en invoelend kunnen zijn, lijken ze sommige sociale regels toch niet te begrijpen. Ze hebben de neiging om de zaken rationeel te gaan verklaren.
  • Hun eerlijkheid en gevoel voor rechtvaardigheid komt hen soms duur te staan.
  • Ze lijken soms heel sterk in hun schoenen te staan en zich van anderen niets aan te trekken.
  • Thuis kunnen deze kinderen heel koppig en heel explosief zijn.

Als ouder voel je vaak wel dat er meer aan de hand is, maar je krijgt hiervoor niet zo makkelijk gehoor. Soms is het ook moeilijk om echt de vinger op de wonde te leggen.

ADVIES

Herken je je hoogbegaafde kind in de bovenstaande puntjes?

Heb je al altijd het gevoel gehad dat er iets meer aan de hand is?

Heb je het gevoel dat je kind nergens helemaal lijkt in te passen?

Dan ben je welkom voor een adviesgesprek.

Bij elk adviesgesprek aan ouders baseer ik me op de opvoedingsstijl ‘motiverend opvoeden’.

Bij het eerste adviesgesprek krijg je dan ook een gratis link naar het on demand webinar van motiverend opvoeden.

INFORMELE TESTING AUTISTISCH DENKEN

Door gebruik te maken van de toolbox voor autistisch denken, kan ik meer zicht krijgen op de prikkelverwerking bij je kind.  Hoewel ik niet opgeleid ben om een diagnose te stellen, kan ik wel mogelijke elementen van autistisch denken ontdekken en benoemen. Op die manier krijg je als ouders richtlijnen en handvatten in de zoektocht naar wat er precies aan de hand is.  Deze informele testing gebeurt in drie sessies van anderhalf uur. Als ouder vul je ook op voorhand een vragenlijst in. Nadien volgt er een adviesgesprek van opnieuw anderhalf uur voor de ouders. Tevens ontvangen jullie een uitgebreid verslag.

Na deze testing weet je als ouders of er al dan niet sprake is van een autistisch denkpatroon, wat de basis is van autisme.

De prijs voor dit ganse traject bedraagt 400 euro.

BEGELEIDING

Een begeleiding volgt altijd vanuit een adviesgesprek.

Hoogbegaafde jongeren met autisme kunnen bij mij terecht voor begeleiding wanneer ik voel dat ik een meerwaarde kan zijn, zoals bij het versterken van hun zelfbeeld. Wanneer er nood is aan het volgen van specifieke programma’s rond emotieregulatie, sociale cognitie, sociale vaardigheid of sociale flexibiliteit, verwijs ik jullie door aangezien ik hier niet in gespecialiseerd ben.

OPMERKING

Zelf ben ik niet bevoegd om een diagnose te stellen.

ik kijk graag samen met jullie –indien wenselijk- welke mogelijkheden er zijn in de omgeving.

Het verslag van de informele testing kan heel helpend zijn bij het aanvragen van een officiële diagnose in een diagnostisch centrum.

Nu Jef uiteindelijk ook de diagnose van autisme gekregen heeft, vallen alle puzzelstukjes in elkaar. We zien nu ook in dat Jef niet zomaar lui is, maar echt wel tegen zijn typsiche muren botst. Zo blijft hij het heel erg lastig hebben met het onderscheiden van hoofdzaken en details, wat hem op school vaak problemen oplevert.