Hoogbegaafdheid bij volwassenen

Zou ik dan toch hoogbegaafd kunnen zijn?

Heb je zelf al een hele weg afgelegd en blijft het moeilijk om voldoening te krijgen uit wat je doet?

Merk je bij je kinderen dat ze heel snel leren en herken je hun gevoel van ‘saaiheid’ op school?

Kun jij ook heel enthousiast aan iets beginnen, maar zodra de nieuwheid ervan af is, raak je er niet verder mee?

Is het zo dat zo ongeveer àlles je intrinsiek lijkt te boeien waardoor het zo moeilijk is om jouw richting te kiezen?

Ken je het gevoel dat jij perfect weet waar je naartoe wil, maar dat anderen je hierin niet kunnen volgen?

Ben je een creatieve duizendpoot en heb je het gevoel hier geen uitweg voor te hebben?

Al eens gedacht aan hoogbegaafdheid?

Ongeveer 2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd.

Veel hoogbegaafde volwassenen die als kind flink meewerkten in de klas, zijn als dusdanig nooit opgemerkt. Zijn nooit uitgedaagd om echt in hun leerzone te komen.

Veel hoogbegaafde volwassenen die als kind leerden om niet op te vallen in de groep, werden hoogbegaafde onderpresteerders. En later soms hoogbegaafde onderpresterende volwassenen…

Wens je meer inzicht in deze dynamieken?

Wens je meer inzicht in hoogbegaafdheid?

Wees dan welkom on your way!

Wij bekijken samen jouw levensloop door een nieuwe bril…

Voor hoogbegaafdheid bij volwassenen maak ik geen strikt onderscheid tussen advies, begeleiding en coaching.  Er wordt telkens gewerkt volgens het coaching-tarief.

TER INFO

Soms wordt hoogbegaafdheid gedefinieerd als ‘het hebben van een IQ boven de 130’.

Ondertussen zijn er meer en meer modellen die hier van afstappen en die een meer verklarende omschrijving geven van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid wordt dan breder gezien dan enkel het goed presteren in analytische taken (zoals rekenen en taal). In deze modellen wordt vaak ook rekening gehouden met het leerproces zelf en wordt gekeken naar de zijnskenmerken van hoogbegaafde personen.

Een intelligentietest is altijd een momentopname die bovendien beperkt is in wat ze precies meet. Ook is het geweten dat hoogbegaafde mensen anders redeneren. Hierdoor komt het vaak voor dat hoogbegaafde personen foutieve antwoorden geven op eenvoudige vragen doordat ze de antwoorden gewoonweg veel te ver zoeken.

Soms kan het echter toch aangewezen zijn een IQ-test te laten afnemen. Deze kunnen enkel afgenomen worden door een psycholoog. Het is dan ook heel erg aangeraden om bij een vermoeden van hoogbegaafdheid een IQ-test af te laten nemen door een psycholoog die gekend is met hoogbegaafdheid! Hiertoe verwijs ik je graag door.

Getuigenissen

En toen, toen ik hoorde over de zijnskenmerken van hoogbegaafde personen en over de comfort- en de leerzone, toen vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Wat daar beschreven werd, dat was ik…  Ja, ik heb als kind uren en uren met mijn vinger in de lucht gezeten zonder dat ik ooit mocht antwoorden. Ja, ik weet wat ‘saai’ is, en ja, ik probeerde daar op alle mogelijke manier aan te ontsnappen…