Ik geef met plezier een lezing over…

Motiverend opvoeden

Kern                   positief opvoeden, zonder straffen & belonen.

Doelgroep         Voor ouderraden, organisaties en verenigingen.

Voor wie?          Voor ouders van kinderen tot 14 jaar die willen groeien op hun weg.

Groepen            Van 10 tot 50 personen.

Duur                  90 min. + zo’n 30 minuten om vragen te beantwoorden

Te voorzien       Met powerpoint.

Inhoud               In deze lezing neem ik jullie als ouders mee naar jullie eigen motivatie, naar wat jullie zelf in beweging zet. Van daaruit bekijken we wat je precies bereikt door kinderen te straffen en te belonen. We gaan op zoek naar alternatieven hiervoor door voorbij het gedrag van kinderen te kijken naar wat je kind je eigenlijk wil zeggen…

Een boeiende lezing die even blijft nazinderen…

Hoogsensitiviteit

Kern                    Wat is hoogsensitiviteit nu echt?

Doelgroep          Voor organisaties en verenigingen.

Voor wie?           Voor iedereen die op zoek is naar persoonlijke groei.

Groepen             Van 10 tot 25 personen

Duur                    90 min. + zo’n 30 minuten om vragen te beantwoorden

Inhoud                Hoogsensitiviteit…   Een modewoord?

De laatste jaren werd hier heel veel rond gezegd en geschreven.

Maar wat is hoogsensitiviteit nu écht? Wat ligt er aan de basis? En hoe herken je het bij jezelf of bij anderen?

Deze interactieve lezing gaat terug naar de kern van hoogsensitiviteit. Neemt je mee ‘achter het masker’.  En raakt je in het diepste van je zijn…

Meer- en hoogbegaafdheid

Kern                     Meer- en hoogbegaafdheid op school, onderpresteren.

Doelgroep          Voor leerkrachten, voor mensen die met groepen kinderen werken.

Voor wie?            Voor wie op zoek is naar meer inzichten rond meer- en hoogbegaafdheid.

Groepen              Van 10 tot 25 personen

Duur                     90 min. + zo’n 30 minuten om vragen te beantwoorden

Inhoud                 Het onderwijs richt zich naar de gemiddelde leerling. Leerlingen die het moeilijk hebben, kunnen rekenen op een vangnet van zorg. Leerlingen die aan de andere kant van de curve evenveel afwijken van het gemiddelde IQ kampen met hun eigen (vaak onzichtbare) problemen. Enerzijds verliezen ze hun motivatie doordat de aangeboden leerstof niet in hun leerzone zit. Anderzijds wordt te weinig rekening gehouden met de manier waarop hoogbegaafde kinderen het liefst leren.

In deze lezing/vorming bekijken we wat meer- en hoogbegaafde kinderen nodig hebben om terug met plezier aan de slag te gaan.  We verkennen de valkuilen die kunnen leiden naar onderpresteren en openen de wegen naar een evenwichtige schoolloopbaan.

Deze lezing heeft tot doel om (zorg)leerkrachten en anderen die met kinderen werken meer inzicht te geven in de thema’s meer- en hoogbegaafdheid zodat leerkrachten hier onderbouwd mee aan de slag kunnen. Er wordt niet ingegaan op de praktische invulling van individuele trajecten.