werken rond één kind

Gun jezelf als (plus)ouder een uniek groeitraject!

Doordat in een groeitraject zowel de (plus)ouders als het kind afzonderlijk gehoord worden, kan een beweging mogelijk gemaakt worden naar meer harmonie.  Dit biedt meer kans op blijvende groei dan het aanpakken van specifieke opvoedingsproblemen in specifieke situaties.  De focus wordt verlegd van problemen naar verbondenheid.

Een stevig onderbouwde (plus)ouder/kind-relatie is immers de kern voor het welbevinden van zowel (plus)ouders als kind.  Het is de wieg van waaruit een kind zijn of haar zelfvertrouwen opbouwt.

DOEL

de ouder/kind-relatie naar een hoger niveau brengen

Concrete problemen worden voornamelijk als startpunt gezien en als uitnodiging om naar het geheel te kijken.  Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder naar de relatie tussen ouders en kinderen.

Dit alles gebeurt op een discrete manier.  Er wordt in alle richtingen duidelijk gecommuniceerd en rekening  gehouden met iedereens grenzen.

IDEAAL TRAJECT

sessie1:  beide ouders (of ouder en plusouder)

sessie2:   kind afzonderlijk, waarbij voornamelijk geluisterd en geobserveerd wordt

sessie3:  beide ouders (of ouder en plusouder)

eventueel volgen meerdere sessies

mogelijkheid tot terugkom-moment voor de ouders wanneer gewenst

DOELGROEP

(plus)ouders van kinderen van 2-16 jaar

Elke (plus)ouder van elk kind kan hier baat bij hebben.  Het werkt als een ruggensteun voor de (plus)ouder, om kinderen op een positieve manier te kunnen begeleiden in hun groei naar evenwichtige, authentieke volwassenen.  Als (plus)ouder ben je dus sowieso van harte welkom.

Doorheen mijn carrière (als psychomotorisch therapeute en als moeder) heb ik veel ervaring kunnen opbouwen met volgende specifieke doelgroepen:

– hoogsensitieve kinderen (zie ook: ‘Is mijn kind hoogsensitief?’)

– HB (hoogbegaafde) kinderen

– kinderen met ontwikkelingsstoornissen (zoals AD(H)D, dyslectie, DCD, dyscalculie,…)

kinderen met een autisme spectrum stoornis

Al heb ik er moeite mee om het toe te geven, maar met mijn jongste dochter Mila (8 jaar) klikt het niet altijd zo goed.  We maken voortdurend ruzie.  Zij weigert te doen wat ik haar vraag en elke keer opnieuw lijkt een simpele taak uit te monden in een heuse strijd.  Ik weet op den duur niet meer hoe hiermee om te gaan.

Bea (36)

Al mijn leven lang droomde ik van een zoon.  Nu -na twee prachtige dochters- Ibe (5) er is, heb ik niet het gevoel dat ik hem zoveel te bieden heb.  Hij hangt erg aan zijn mama, wil geen wilde spelletjes spelen, is bang van alles en van iedereen.  Zijn moeder gaat hier volledig in mee en lijkt zich soms zelfs tegen mij te keren wanneer ik hem wat harder probeer te maken.  Ik maak me ernstig zorgen om zijn toekomst.  Zo’n teer jongetje…   hoe moet die ooit een echte man worden?  Naar mij lijkt hij alvast niet te luisteren…

Jan (41)

Ik maak me zorgen om Nia (6 jaar).  Vroeger was ze een echte flapuit, een heel vrolijk kind.  De laatste tijd trekt ze zich meer en meer terug.  Ik heb niet het gevoel dat ik nog echt bij haar binnen geraak.  Op school doet ze heel erg haar best en behaalt ze heel mooie punten.  Maar ze heeft de laatste tijd vaak buikpijn en wil dan niet naar school.

An (38)