Coaching voor hoogbegaafde personen

Snelle denkers

die  genoeg hebben

aan één woord

om het verhaal te begrijpen

Creatieve geesten

die buiten de lijntjes kleuren

om hun eigen

tekening te maken

Grote vernieuwers

die combineren

samenbrengen,

het ‘gewone’ trachten te overstijgen

Gewone mensen

die diep voelen

die zin zoeken

die recht door zee gaan

Ben ik hoogbegaafd? Is mijn kind hoogbegaafd?

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in het creëren.

Ben ik hoogbegaafd?

Vermoed je meer- of hoogbegaafdheid bij jezelf? Zoek je begeleiding voor jezelf als hb?

Is mijn kind hoogbegaafd?

Vermoed je meer – of hoogbegaafdheid bij je kind? Zoek je begeleiding voor je hb kind?