Advies en begeleiding voor hoogsensitieve personen

Als hoogsensitieve persoon beleef je de wereld anders.  Meer prikkels worden in meer detail waargenomen en dieper verwerkt.  Je leeft als het ware intenser.

Deze overvloed aan prikkels die verwerkt moeten worden, maakt dat een hoogsensitieve persoon specifieke noden heeft.

Een HSP heeft nood aan:

  • ‘verwerkingstijd’, (al dan niet) creatief bezig zijn
  • voldoende slaap
  • rust, tot zichzelf komen, me-time
  • reflectie, diepe, waardevolle contacten

Eigenlijk komt het er op neer dat je in deze drukke wereld als hoogsensitieve persoon goed voor jezelf moet zorgen.

Dat doe je door je hoogsensitiviteit de nodige tijd en de nodige ruimte te geven. Door je hoogsensiviteit te waarderen en te eren.

Als ouder van een hoogsensitief kind is het je taak deze tijd en ruimte voor je kind te bewaken. Om je kinderen overprikkeling te leren herkennen en hiermee op een goede manier om te gaan. Zodat ze harmonisch kunnen opgroeien, op hun eigen tempo. Op hun eigen weg.

Daarin begeleid ik je met veel plezier.

Je voelt je al langer ‘anders’ dan anderen en wil nu wel eens weten of je hoogsensitief bent?  Of je weet dat je hoogsensitief bent en hebt nood aan een adempauze, een duwtje in de rug, een wegwijzer op je pad?

Je hebt misschien al lang een vermoeden, maar wil nu wel eens weten of je kind echt hoogsensitief is?  Of je wil de sterktes en de moeilijkere kanten van je kind beter in kaart brengen? Je zoekt advies en begeleiding voor je hoogsenitieve kind?