Algemene info

DE PRIJS

Een sessie duurt ongeveer één uur.

De prijs per sessie bedraagt 50 euro.  Betalen gebeurt cash of via payconiq.

Het kan gebeuren dat er afgesproken wordt dat een sessie anderhalf uur zal duren (bv na een observatie). In dat geval bedraagt de prijs 75 euro.

PRIVACY

Er wordt altijd met veel respect en aandacht voor de privacy omgegaan met wat er binnen de vier muren gezegd wordt.  Er wordt geen enkele informatie doorgegeven aan derden.

zie ook ‘privacy’

IDEAAL TRAJECT

Er is niet één vaststaand traject dat geschikt is voor alle ouders.  In elke unieke situatie kijken we of het een meerwaarde is een kind afzonderlijk te zien (en hoe vaak) en uit hoeveel sessies het groeitraject idealiter kan bestaan.

OUDERS

Wanneer we praten over ‘de beide ouders’ op deze website, bedoelen we steeds het huidige gezin. Dat kunnen beide biologische ouders zijn. Dat kan evengoed één ouder zijn met een plusouder, één alleenstaande ouder, een pleegouder, een adoptie-ouder,…

VERSLAG

Ouders die graag een getypt verslag krijgen na een observatie van hun kind, kunnen dit op voorhand melden. De prijs hiervoor bedraagt 35 euro extra.