Is mijn kind hoogbegaafd?

Beleeft jouw kind de wereld ook zo ‘intens’?

 • Was je kind als baby al opvallend alert en wakker?
 • Is je peuter wel heel snel met het praten in volle zinnen, met het maken van puzzels, met het benoemen van de kleuren, van getallen, van vormen of van letters?
 • Gebruikt je kind woorden die je op die leeftijd nog niet zou verwachten in een juiste context?
 • Begint je peuter of kleuter al te lezen en te schrijven?
 • Stelt je kind op jonge leeftijd al vragen over het leven en over de dood?
 • Heeft jouw kind een grandioos geheugen en kan het tot in de details vertellen over wat er zo’n twee jaar geleden gebeurde?
 • Heeft jouw kind ook zo’n sterk rechtvaardigheidsgevoel?
 • Is jouw kind perfectionistisch? Streng voor zichzelf, maar ook streng voor anderen?
 • Heeft jouw kind een erg kritische instelling?
 • Stelt je kind duizend-en-één vragen? Wilt het overal het fijne van weten?
 • Heeft jouw kind ook vaak een originele kijk op de zaken?
 • Merkt jouw kind elk detail op?
 • Haalt jouw kind op school heel mooie resultaten zonder er veel voor te moeten doen? Of laat je kind op school helemaal niet zien wat het thuis allemaal wel kan? Vindt je kind de school ‘saaaaaaaai’?

Als je je kind in verschillende van deze vragen herkent, dan is hij/zij misschien wel hoogbegaafd…

DOELGROEP

doelgroep = kinderen bij wie er een vermoeden is van meer- of hoogbegaafdheid

Zowel peuters, kleuters, lagere schoolkinderen als jongeren zijn welkom.

Er wordt telkens bekeken of er al dan niet nood is aan individuele begeleiding.

DOEL

doel = kinderen voldoende in hun leerzone brengen om zo de kracht in zichzelf te kunnen vergroten

In eerste instantie geven we jullie inzichten rond wat hoogbegaafdheid precies inhoudt. Van daaruit wordt gekeken wat nu de concrete noden van het kind zijn.

Het kind zelf.

Heeft het kind zelf nood aan persoonlijke begeleiding? Is het belangrijk dat het kind inzichten aangereikt krijgt rond hoogbegaafdheid? Kampt het kind met een vaste mindset, met perfectionisme of met een gevoel van falen en dient er aan de slag gegaan te worden rond de groeimindset of rond motivatie? Heeft het kind voldoende buitenschoolse uitdagingen?

De omgeving.

Is er nood aan begeleiding op school of in de hobby- of sportclub?

Hiervoor wordt telkens individueel, in samenspraak met de betrokken instanties, gekeken naar een gepast traject.

IDEAAL TRAJECT

sessie1:  beide ouders (of ouder en plusouder)

sessie2 + 3:   kind afzonderlijk, waarbij voornamelijk geluisterd en geobserveerd wordt

sessie4:  beide ouders (of ouder en plusouder

eventueel volgen meerdere sessies

mogelijkheid tot terugkom-moment voor de ouder(s) wanneer gewenst

Getuigenissen

In de lagere school moest ik nauwelijks studeren. Als ik goed oplette in de les, lukte alles gewoon vanzelf. Nu ik in het eerste middelbaar zit, is het opeens zoveel. Ik weet niet goed hoe eraan te beginnen en heb het heel lastig om door te zetten wanneer het moeilijker wordt.

Tuur (12)

In de kleuterklas vond ik totaal geen aansluiting met m’n klasgenootjes. Ik kon maar niet begrijpen dat zij nog niet met lettertjes en cijfertjes bezig waren en nog niet konden lezen, zoals ik wel al kon. Mijn ouders lieten mij toen testen en ik sloeg de derde kleuterklas over. Nu heb ik meer het gevoel op mijn plaats te zitten en moet ik wel werken om goede punten te halen.

Saar (14)

Vroeger op school had ik weinig vrienden, soms werd ik zelfs gepest omdat ik niet geïnteresseerd was in de onderwerpen van mijn leeftijdsgenoten. Voor mij waren trouw en eerlijkheid de belangrijkste kenmerken in een vriendschap, ik moest 1 goede vriend hebben en geen 12 ‘fake’-vrienden. Later leerde ik dat dit door mijn hoogbegaafdheid kwam. Ik leerde omgaan met meerdere vriendschappen tegelijk. Ik leerde ook aanvaarden dat mijn vrienden nog andere vrienden hebben. Ondertussen zit ik op een nieuwe school en heb ik een hele vriendengroep. We zijn een hechte vriendengroep, waarbinnen ik met de ene beter overeenkom dan met de andere. Ik heb nu veel meer plezier op school en spreek meer af buitenschools.

Fien (16)

Ook al heb ik in de kleuterklas al een jaar overgeslaan, toch vind ik de leerstof op school heel gemakkelijk. Als andere kinderen zeggen dat ze gestudeerd hebben voor de rekentoets, vraag ik me af hoe je dat dan doet… studeren voor rekenen…   En dan behaal ik op de toets toch meer dan zij…  Vriendschappen sluiten is heel moeilijk voor mij. Ik verwacht veel van m’n vrienden en ben dan ook snel ontgoocheld als ze dat niet invullen…

Miel (10)