Is mijn kind hoogsensitief?

  • Lijkt het alsof je zoon/dochter alles hoort en alles ziet?
  • Houdt je kind niet van luidruchtige omgevingen?  Schrikt het op van felle geluiden?
  • Ruikt je kind heel scherp?
  • Raakt je kind na een drukke dag moeilijk in slaap, lijkt het alles te ‘herkauwen’?
  • Heeft je kind regelmatig last van nachtmerries?
  • Zijn etiketten in kleren een marteling voor je kind of moeten kleren ‘perfect’ zitten vooraleer hij/zij ze wil dragen?
  • Heeft je kind het moeilijk met sommige texturen van voedsel?  Is hij of zij een moeilijke eter?
  • Reageert jouw zoon of dochter heel fel wanneer het terechtgewezen wordt?
  • Heeft jouw kind er last van wanneer iemand anders in zijn/haar bijzijn terechtgewezen wordt?

Is het antwoord op één of meerdere van de vorige vragen positief?

Dan is je zoon/dochter misschien wel hoogsensitief…

ADVIES

Alle vragen rond hoogsensitiviteit kunnen hier aan bod komen, zowel voor de ‘gewone’ groep van hoogsensitieve kinderen als voor de kinderen die tevens ‘strong willed’ zijn. Door samen alle zintuigen te overlopen, kunnen we opmaken of er sprake is van hoogsensitiviteit en tekenen we hoe het profiel van jouw kind er uitziet.  Daaraan koppelen we handvaten en advies.

Bij elk adviesgesprek aan ouders baseer ik me op de opvoedingsstijl ‘motiverend opvoeden’.

Bij het eerste adviesgesprek krijg je dan ook een gratis link naar het on demand webinar van motiverend opvoeden.

BEGELEIDING

Vanuit een adviesgesprek kan een begeleiding van het kind volgen.

Enkele mogelijke begeleidingstrajecten zijn:

-zelfvertrouwen en eigenwaarde doen groeien

-je talenten ontdekken

-leren omgaan met overprikkeling

Begeleidinstrajecten worden volledig afgestemd op de vragen en noden van de ouders en het kind.

Vanuit een begeleiding volgt regelmatig een terugkoppeling naar de ouders via een vervolggesprek (wat deel uitmaakt van de begeleiding).

OPMERKING

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap.  Het is alsdus géén diagnose (en is niet opgenomen binnen de DSM-5, de lijst van psychische stoornissen).

Er bestaan dan ook geen tests die objectief bepalen of iemand al dan niet hoogsensitief is.

Dankzij een ruime opleiding, veel ervaring en een goed invoelen ben ik wel in de mogelijkheid om aan de hand van een grondige bevraging de hoogsensitieve karaktereigenschappen van iemand in te schatten.

Ik vind dat jij een aangeboren talent hebt om mensen in hun kracht te zetten… Ik houd ook van je aanpak en zie mijn dochter telkens heerlijk openbloeien als ze bij jou geweest is!