Is mijn kind hoogsensitief?

  • Lijkt het alsof je zoon/dochter alles hoort en alles ziet?
  • Houdt je kind niet van luidruchtige omgevingen?  Schrikt het op van felle geluiden?
  • Ruikt je kind heel scherp?
  • Raakt je kind na een drukke dag moeilijk in slaap, lijkt het alles te ‘herkauwen’?
  • Heeft je kind regelmatig last van nachtmerries?
  • Zijn etiketten in kleren een marteling voor je kind of moeten kleren ‘perfect’ zitten vooraleer hij/zij ze wil dragen?
  • Heeft je kind het moeilijk met sommige texturen van voedsel?  Is je kind een moeilijke eter?
  • Reageert jouw kind heel fel wanneer het terechtgewezen wordt?
  • Heeft jouw kind er last van wanneer iemand anders in zijn/haar bijzijn terechtgewezen wordt?

Is het antwoord op één of meerdere van de vorige vragen positief?

Dan is je zoon/dochter misschien wel hoogsensitief…

DOEL

als (plus)ouder de hoogsensitiviteit van je kind(eren) (h)erkennen

We bekijken samen of je kind hoogsensitief is en waar de sterktes en zwaktes van je kind liggen. Op die manier krijg je als (plus)ouder de handvatten die je nodig hebt om je ‘bijzonder’ kind op te voeden.

IDEAAL TRAJECT

De eerste sessie gaat door zonder het kind. Idealiter met beide ouders (of ouder en plusouder = het huidige gezin).

In de daaropvolgende twee tot drie sessies werk ik met het kind om een volledig beeld te krijgen van zijn of haar sterke en moeilijkere punten.

Nadien stemmen we terug af samen met de ouders.

Wanneer ik voel dat ik iets kan betekenen voor jullie kind, kan een traject opgestart worden. Afhankelijk van het afgesproken doel, duurt een traject zo’n twee tot vijf sessies. Herhaalsessies zijn steeds mogelijk op aanvraag.

Als ouders worden jullie nauw betrokken bij het ganse gebeuren.

DOELGROEP

(plus)ouders van kinderen in de leeftijdscategorie van 2-16 jaar

Vanaf de leeftijd van 16 jaar beschouw ik de kinderen als ‘volwassen’ genoeg en nodig ik de kinderen uit om zelf initiatief te nemen. Altijd welkom!

OPMERKING

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap.  Het is alsdus géén diagnose (en is niet opgenomen binnen de DSM-5, de lijst van psychische stoornissen).

Er bestaan dan ook geen tests die objectief bepalen of iemand al dan niet hoogsensitief is.

Dankzij een ruime opleiding, veel ervaring en een goed invoelen ben ik wel in de mogelijkheid om aan de hand van een grondige bevraging de hoogsensitieve karaktereigenschappen van iemand in te schatten.

Ik vermoed wel dat onze jongste dochter, Amber (9), hoogsensitief is.  Maar ik vind het moeilijk om dat als moeder zelf te ‘bepalen’.  Vandaar dat ik op zoek ben  naar iemand die veel objectiever kan oordelen.

Judith (40)

Ik zou graag meer duidelijkheid rond hoogsensitiviteit bij mijn zoontje Warre (10).  Is hij hoogsensitief en zo ja, welke tips kunnen helpen om het voor hem iets makkelijker te maken?  Elke avond barst hier een bom…

Lieve (44)

Ik maak me zorgen om Nia (6 jaar).  Vroeger was ze een echte flapuit, een heel vrolijk kind.  De laatste tijd trekt ze zich meer en meer terug.  Ik heb niet het gevoel dat ik nog echt bij haar binnen geraak.  Op school doet ze heel erg haar best en behaalt ze heel mooie punten.  Maar ze heeft de laatste tijd vaak buikpijn en wil dan niet naar school.  Zou ze hoogsensitief kunnen zijn?

An (38)