Gezin

voor alle (plus)ouders die willen groeien samen met hun gezin

Wanneer je eerste kind geboren wordt, krijg je tegelijkertijd een nieuwe titel cadeau.  Vanaf dat moment ben je ‘mama’ of ‘papa’.   Hiertoe kreeg je echter geen opleiding, evenmin zit er bij je kind een handleiding.

Als plusouder draag je plotseling mee de verantwoordelijkheid voor opgroeiende kinderen. Je komt -vaak ongevraagd- in een erg aparte positie terecht. Enerzijds ben je wel mede een opvoeder, maar anderzijds kan je nooit een vervanger zijn voor mama of papa.

Veel (plus)ouders kopiëren  de opvoeding die ze zelf als kind genoten hebben, of zetten zich daar net heel hard tegen af en slaan resoluut de tegenovergestelde weg in.

  • Wil je graag het proces van het opvoeden eens vanuit een ander licht bekijken?
  • Wensen jullie handvatten om beter tegemoet te kunnen komen aan de unieke noden van elk kind?
  • Ben je op zoek naar meer flow binnen je gezin?
  • Streven jullie naar meer balans in jullie gezinsleven?
  • Sta je graag als (plus)ouders samen eens stil bij jullie opvoedingswaarden?
  • Wil je graag een perfecte (plus)ouder zijn  (als die al bestaat)?

ALTIJD WELKOM

Als (plus)ouder ben je steeds welkom om je ouder/kind-relatie binnen het gezin een boost te geven!

Er wordt telkens met één sessie begonnen en er wordt samen bekeken of er vraag is naar meer.

MOTIVEREND OPVOEDEN

Op regelmatige basis worden ook ouder-groeitrajecten ‘motiverend opvoeden’ georganiseerd. In een kleine groep van maximum zes ouders wordt vier avonden gewerkt rond positief opvoeden. Hierbij vertrekken we vanuit de motivatie van ouders om van daaruit negatief gedrag van kinderen te herbekijken. We proberen weg te gaan van het straffen en belonen en kijken naar wat het kind dmv zijn/haar gedrag duidelijk wil maken.

Voor meer info, klik hier!

Ik ben een fiere moeder van drie prachtige kinderen.  Hoewel ik absoluut blij ben met mijn gezin, zijn er toch ook veel momenten waarop ik begin te twijfelen of ik het wel goed doe. Stimuleer ik mijn kinderen wel voldoende?  Bewegen ze wel genoeg?  Eten ze niet te ongezond?  Doe ik genoeg activiteiten samen met hen?  Ben ik wel een goede moeder?  Waarom heb ik vaak dat gevoel tekort te komen, terwijl het bij andere mama’s zo vlot lijkt te gaan…?  Het maakt mij soms zo onzeker.

Joke (36)

Ik besef dat ik maar één kans krijg om mijn kinderen op te voeden, dat ze maar ene keer klein zijn.  En dus wil ik het ook goed doen.  Ik wil een aanwezige vader zijn.  Een vader die er is voor z’n kinderen.  Ik vind het heel fijn om hier met iemand over te kunnen praten, om een klankbord te hebben waaraan ik mijn ideeën als het ware kan toetsen.

Bart (46)